Treść Strategii

Publikujemy dokumenty wypracowane przez zespół projektu "Partnerstwo na rzecz marki Kościelisko":

Strategia budowania i promocji marki turystycznej Gminy Kościelisko

Plan działań

Raport z konsultacji społecznych 

Raport ewaluacyjny

 


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.