Treść Strategii

Publikujemy dokumenty wypracowane przez zespół projektu "Partnerstwo na rzecz marki Kościelisko":


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.