Informacja publiczna

Okresowe i końcowe sprawozdanie z projektu

Sprawozdanie okresowe​: tutaj

 

Sprawozdanie końcowe:

- merytoryczne: tutaj

- finansowe: tutaj

 

 

 


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.