Aktualny regulamin Pucharu Kościeliska

Aktualny regulamin zawodów

KOMUNIKAT – REGULAMIN

„Puchar Kościeliska ‘’

Zawody w biegach narciarskich.

Otwarcie sezonu zimowego 2015/16

 

1.ORGANIZATOR -  Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko

„Kościelisko dla Biegaczy”


 Partnerzy: Gmina Kościelisko

Patronat:  Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów PZN

     Starosta Tatrzański

 

2.CEL ZAWODÓW-

  • Upowszechnianie  aktywnego wypoczynku w pięknie położonej Gminie Kościelisko
  • Krzewienie masowego uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej.
  • Promocja  Gminy Kościelisko.
    Integracja miłośników sportu, rekreacji  i  aktywności  ruchowej

 

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW-

16.01.2016 (sobota)

Biuro zawodów – Ośrodek Biathlonowy Kościelisko/Kiry

godz. 16.00 – 19.00   przyjmowanie zgłoszeń i  wydawanie numerów

 

17.01.2016 ( niedziela)  Ośrodek Biathlonowy Kościelisko/Kiry

Godz. 8.00 -10.30  Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów  w biurze zawodów

Godz. 10.45 - Otwarcie zawodów

Godz. 11.00 - Start wspólny kobiet – wszystkie kategorie – technika klasyczna  3 x 1500 metrów

Godz.11.30  - Start mężczyzn – technika klasyczna  6 x 1500 metrów

                      - Start mężczyzn według kategorii wiekowych, co jedną minutę od najmłodszych

                        rocznik  1998-87

                      - W razie niskiej frekwencji, kategorie wiekowe mogą być połączone

Godz. 13.00  Podanie oficjalnych wyników

Godz.13.30   Dekoracja zawodników

 

 

 

4.Zasady UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

W zawodach „Puchar Kościeliska” w biegach narciarskich mogą brać udział  amatorzy jak i zawodnicy z aktualną licencją PZN. Zawodnicy z aktualną licencją PZN będą klasyfikowani tylko w kategorii open- najszybszy zawodnik  (kobieta , mężczyzna).

Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.

Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada     ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach

 

Wszyscy zawodnicy startujący  muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów

Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.

Opłata startowa wynosi  50zł

Wpisowe uiszczane jest  w gotówce przy odbiorze numerów startowych

5. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w sezonie 2015/16

Kategorie

Rocznik

K. 1

1998-1987

 

K. 2

1986-1977

 

K. 3

1976-1967

 

K. 4

1966-1957

 

K. 5

1956-1947

 

K. 6

1946>

 

 

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości  przedstawiony w biurze zawodów w chwili odbioru numeru startowego

Zawody zostaną przeprowadzone  zgodnie z  Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN

 

 

7.NAGRODY:

Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują nagrody.

Puchar otrzyma najszybsza kobieta i mężczyzna -OPEN

Każdy z uczestników zawodów otrzyma medal, pakiet startowy oraz bon  na gorący posiłek (max 200 zawodników)

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników  trofeami oraz nagrodami rzeczowymi

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji  regulaminu zawodów.

Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.

Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów

W zależności od możliwości przygotowania tras. Organizator może wydłużyć lub skrócić  dystans. .

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie

trwania zawodów

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia  imprezy na inny termin  w związku z wystąpieniem  "siły wyższej".

 

 

Kontakt z organizatorem  Maria Nędza   tel. 782572747

Olejniczak Halina  tel. 606131296

 

Kierownik  zawodów Artur Bukowski tel.604339198

 

 


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.