Puchar Kościeliska 2015

III Edycja Pucharu Kościeliska 

Otwarcie sezonu zimowego w biegach narciarskich pod Tatrami!

13 grudnia na Polanie Chotarz w Kościelisku odbędą się zawody o Puchar Kościeliska zaliczane do Pucharu Polski PZN Amatorów w Biegach Narciarskich organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko. Startujemy o godz 11:00 ze startu wspólnego. Panowie zmagać się będą na dystansie 10km, a Panie – 5 km. Zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do Kościeliska. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę i niezapomniane wrażenia.

KOMUNIKAT – REGULAMIN

„Puchar Kościeliska ‘’

Zawody w biegach narciarskich.

Otwarcie sezonu zimowego 2015/16

 

 

1.ORGANIZATOR -  Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko

                                      „Kościelisko dla Biegaczy”
        Partnerzy: Gmina Kościelisko

 

 

2.CEL ZAWODÓW-

 • Upowszechnianie  aktywnego wypoczynku w pięknie położonej Gminie Kościelisko
 • Krzewienie masowego uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej.
 • Promocja  Gminy Kościelisko.
  Integracja miłośników sportu, rekreacji  i  aktywności  ruchowej

 

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW-

  12.12.2015 (sobota)

Biuro zawodów ul.Nedzy-Kubińca  281

 godz. 17.00 – 19.00   przyjmowanie zgłoszeń i  wydawanie numerów

 

 13.12.2015 ( niedziela) Trasy Biegowe Kościelisko – Chotarz

  Godz. 8.00-10.30  Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów  w biurze zawodów

  Godz. 10.45-  Otwarcie zawodów

  Godz. 11.00-  Bieg główny -5km kobiety, 10km mężczyźni

                           Bieg zostanie przeprowadzony stylem klasycznym , ze startu wspólnego.

  Godz. 13.00   Podanie oficjalnych wyników i dekoracja zawodników. Dom Ludowy              

                              Kościelisko-Chotarz

 

 • Uwaga  - W przypadku braku śniegu  zawody zostaną przełożone na inny termin.

 

4.Zasady UCZESTNICTWA

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • W zawodach „Puchar Kościeliska” w biegach narciarskich mogą brać udział  amatorzy jak i i zawodnicy z aktualną licencją PZN. Zawodnicy z aktualną licencją PZN będą klasyfikowani tylko w kategorii open- najszybszy zawodnik  (kobieta , mężczyzna).
 • Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.
 •  Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada     ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach

 

 • Wszyscy zawodnicy startujący  muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.
 • Opłata startowa wynosi  50zł

            Wpisowe uiszczane jest  w gotówce przy odbiorze numerów startowych

 

5. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w sezonie 2015/16

Kategorie

Rocznik

K. 1

1998-1987

 

K. 2

1986-1977

 

K. 3

1976-1967

 

K. 4

1966-1957

 

K. 5

1956-1947

 

K. 6

          1946>

 

 

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości  przedstawiony w biurze zawodów w chwili odbioru numeru startowego

Zawody zostaną przeprowadzone  zgodnie z  Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN

   7.NAGRODY:

 • Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują nagrody.
 •  Puchar otrzyma najszybsza kobieta i mężczyzna -OPEN
 • Każdy z uczestników zawodów otrzyma medal,pakiet startowy oraz bon  na gorący posiłek (max 200 zawodników)
 •  Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników  trofeami oraz nagrodami rzeczowymi

 

    8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji  regulaminu zawodów.
 •  Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
 •  Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów
 • W zależności od możliwości przygotowania tras. Organizator może wydłużyć lub skrócić  dystans. .
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie

             trwania zawodów

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia  imprezy na inny termin  w związku z wystąpieniem  "siły wyższej".

 

 

Kontakt z organizatorem  Maria Nędza   tel. 782572747

                                         Olejniczak Halina  tel. 606131296

 

 Kierownik  zawodów Artur Bukowski tel.604339198

 

 


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.