Regulamin IV Mistrzostw Polski w BNW

Regulamin zawodów

Plik z regulaminem w formacie PDF

Regulamin

IV Otwartych Mistrzostw Polski w Biathlonowym Nordic Walking

Zawody odbywają się w ramach Ogólnopolskiej Ligii Mistrzów Nordic Walking 2016

pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki -Witolda Bańki

Zawody dofinansowane ze środków Urzędu Gminy Kościelisko

 

1. ORGANIZATOR – Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko

2. WSPÓŁORGANIZATOR – Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

3. PARTNERZY- Polski Zawiązek Biathlonu,  Biathlonowy Klub Sportowy Wojsko Polskie - Kościelisko

 

Cel zawodów:

 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku w pięknie położonej gminie Kościelisko,
 • propagowanie Biathlonu i Nordic Walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w różnych przedziałach wiekowych,
 • kultywowanie tradycji biathlonowych,
 • promocja gminy Kościelisk,
 • integracja miłośników sportu ,rekreacji i aktywności ruchowej.

 

4.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW-

17.07.2015 ( niedziela) - Ośrodek Biathlonowy Kościelisko- Kiry

 

Przebieg zawodów:

godz. 9.00-11.30 - przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów  w biurze zawodów,

godz. 10.00-11.40 -  każdy uczestnik w tym czasie może wziąć udział w przeszkoleniu strzeleckim  i wykonać 5 próbnych strzałów,

godz. 11.45 - wspólna rozgrzewka wszystkich uczestników,

godz. 12.00 - start najmłodszej grupy wiekowej , indywidualnie co 30 sekund,

Każdy z uczestników ma do pokonania trzy odcinki 1,5km ( najmłodsza grupa 1km). Po każdym okrążeniu zawodnicy podążają na strzelnice i oddają  5 strzałów w pozycji leżącej z odległości 50m do tarczy o średnicy 11cm. Za każdy nietrafiony strzał zawodnik dodatkowo musi pokonać rundę karną 100m. 

godz. 14.30 – dekoracja zawodników.

 

5.ZASADY UCZESTNICTWA-

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Uczestnikiem imprezy Biathlonowy Nordic Walking może zostać każdy( amator oraz licencjonowany zawodnik) – impreza ma charakter otwarty.
 • Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.
 • Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach.
 • Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na start w imprezie .
 • Wszyscy zawodnicy startujący w Biathlonowym Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.

 

6.DYSTANSE , KATEGORIE WIEKOWE

Start będzie miał charakter indywidualny co 30 sekud.

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

GRUPA WIEKOWA

 roczniki

DŁUGOŚĆ

TRASY

POZYCJA

STRZELECKA

KARY ZA STRZAŁY

 NIE TRAFIONE

 

 

 

 

2006- 1999

3km ( 3x1km)

2x leżąc z podpórką

100m runda karna

1998 -1987

4,5km (3x1,5km)

2xleżąc z podpórką

100m runda karna

1986 -1977

4,5km (3x1,5km)

2xleżąc z podpórką

100m runda karna

1976 - 1967

4,5km (3x1,5km)

2xleżąc z podpórką

100m runda karna

1966 -1957

4,5km (3x1,5km)

2xleżąc z podpórką

100m runda karna

1956 i starsi

4,5km (3x1,5km)

2xleżąc z podpórką

100m runda karna

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości przedstawiony w biurze zawodów w chwili odbioru numeru startowego

 

7.ZGŁOSZENIA  ORAZ  OPŁATA  STARTOWA

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Zgłoszenia w formie elektronicznej link  http://bgtimesport.pl/zawody/zgloszenie/id/171  będą trwały do 13 lipca 2016 r. Po tym terminie zgłoszenia możliwe tylko w biurze zawodów.


OPŁATY:

50 zł do 13 lipca  2016 r.
70 zł opłata wniesiona w biurze zawodów
Wpisowe należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko 
 nr 69 8821 0009 0000 0004 7311 0002 z informacją  „imię, nazwisko, za udział w BNW „

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.
Opłatę startową należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie  5 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Nie dopełnienie tej formalności skutkuje skreśleniem z listy.

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
-pakiet startowy 
-numer startowy
-napoje  oraz poczęstunek na mecie,
-zabezpieczenie medyczne,
-medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem),
-puchary i nagrody dla najlepszych

 

8.TRASA NORDIC WALKING

Na trasie będą rozmieszczeni sędziowie Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking  (w tym Sędzia Główny), którzy będą egzekwować prawidłową technikę Nordic Walking wśród wszystkich zawodników uczestniczących w marszu.

·        Prawidłowa technika Nordic Walking i egzekwowanie podczas marszu elementy:

a)      Płaski, stosunkowo długi krok,

b)      Odpowiednie: miejsce i kąt wbicia kija w podłoże,

c)       Koordynacja krzyżowa,

d)      Odpowiedni ruch kończyny górnej (obszerna praca ramion – ruch właściwy w stawie ramiennym, a nie w stawie łokciowym),

e)      Bieg nie jest dozwolony (podczas marszu nie występuje tzw. „faza lotu“).

 

Prawidłowa długość kijów będzie weryfikowana przed startem.

 • Uwaga! Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking  zapewni funkcjonowanie Aktywnej Strefy Nordic Walking 30 minut przed planowanym startem, gdzie Uczestnicy marszu będą mieli możliwość skorzystania z fachowych porad Licencjonowanych Instruktorów Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. PSNW przewidziało otwartą wypożyczalnię profesjonalnych kijów (50 par). Kije można wypożyczyć na miejscu, przed startem, w Aktywnej Strefie Nordic Walking na podstawie numeru startowego danego zawodnika.

·        Sędziowie będą egzekwować prawidłową technikę Nordic Walking słownie oraz poprzez stosowanie odpowiednich znaczników na trasie oraz na mecie:

a)      Znacznik żółty – ostrzeżenie, które skutkuje 1 minutą kary dla danego zawodnika (dodatkowy, doliczany czas),

b)      Znacznik czerwony – dyskwalifikacja, które skutkuje brakiem klasyfikacji zawodnika na liście wyników.

 • UWAGA! Znaczniki będą pokazywane zawodnikom na trasie podczas marszu oraz na mecie. Sędziowie mają obowiązek nanoszenia informacji o ostrzeżeniu/dyskwalifikacji zawodników na specjalnej tablicy najpóźniej 15 minut po zakończeniu przez danego zawodnika marszu. Zawodnik jest zobowiązany jest do tego, by znać swój numer startowy , a także do sprawdzenia tablicy informacyjnej, na której umieszczane są ostrzeżenia/dyskwalifikacje (podany będzie numer startowy) najpóźniej 15 minut po dotarciu danego zawodnika do linii mety.

·        Komisja odwoławcza, złożona z 3 osób, będzie pracowała 30 minut po obublikowaniu przez Organizatora nieoficjalnych wyników rywalizacji nordic walking. Zawodnicy, którzy nie zgadzają się z otrzymaniem ostrzeżeń/dyskwalifikacji mogą wnieść pisemny protest do Komisji odwoławczej (kaucja = 200 zł), który zostanie niezwłocznie roztrzygnięty przez w/w Komisję odwoławczą.

·        WAŻNE: Za względu na to że zawody pn. Mistrzostwa Polski w Biathlonowym Nordic Walking to połączenie biathlonu i nordic walking – dozwolone jest używanie przez zawodników kijów z tzw. „zwykłą pętelką (pasek)”. Nie ma wymogu posiadania kijów z tzw. „rękawiczką”.

·        W sprawach nieokreślonych w w/w Przepisach sędziowania, wszelkie wnioski pisemne / ustne należy kierować do Sędziego Głównego. Sędzia Główny zostanie wyłoniony i przedstawiony wszystkim zawodnikom przed startem, w dniu zawodów.

Komisja Sędziów Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking,

dn. 02.04.2016 r. www.psnw.pl

9. STRZELANIE:

 • Z karabinku małokalibrowego znajdującego się na stanowisku strzeleckim do krążków o średnicy 11cm z postawy leżącej z podpórką pod nadzorem sędziego.
 • Ładowanie magazynków i broni wykonują sędziowie na stanowisku strzeleckim.
 • Broń i amunicje dla wszystkich grup wiekowych zabezpiecza Organizator Zawodów.
 • Za każdy nietrafiony strzał runda karna 100m.

 

10.NAGRODY:

 • Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują nagrody.
 • Wśród wszystkich zawodników, którzy wystartują zostaną wylosowane  nagrody od głównego sponsora Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic Walking 2016 – firmy REGATTA POLSKA w formie bonów upominkowych 10 x 100 zł ; losowanie nastąpi po oficjalnej dekoracji wszystkich zawodników
 • Każdy z uczestników zawodów po ukończonej konkurencji otrzymuje pamiątkowy medal oraz bon na gorący posiłek.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników  trofeami oraz nagrodami rzeczowymi.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów.
 • Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
 • Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 • W zależności od możliwości przygotowania tras Organizator może wydłużyć lub skrócić dystans marszu.
 •  

                                                             


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.