Deklaracja

Jak stać się członkiem Stowarzyszenia?

Jeśli chcesz coś zrobić dla regionu, masz fajne pomysły i lubisz udzielać się społecznie, to pozostaje Ci tylko złożyć deklarację. Zapraszamy do nas.           

Deklaraja w PDF

 

Deklaracja

Ja, niżej podpisany(a).......................................................................................proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko.

Oświadczam, że znane są mi  postanowienia Statutu , cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wykonywania uchwał władz.

                               ......................................................, dnia..........................................................

                               Własnoręczny podpis.......................................................................................

 

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

  1. Imię i nazwisko..................................................................................................................
  2. Adres zamieszkania...........................................................................................................

...........................................................................................................................................

  1. Tel. kontaktowy..................................................................................................................
  2. Adres e-mail........................................................................................................................
  3. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i adres:* ...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

            ..............................................................................................................................................

            adres strony www ( jeśli jest)..............................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działaniach Stowarzyszenia pochodzących od Stowarzyszenia.

                                               Własnoręczny podpis.............................................................

Rekomendowany przez .........................................................................................................................................................

Rekomendowany przez .........................................................................................................................................................

UCHWAŁA ZARZĄDU

Uchwałą Zarządu nr..........................z dnia........................................... został(a) Pan/Pani przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko.

 

                                                                                                            Prezes .....................................................

                                                                                                            Sekretarz...................................................

 

*wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.