Dziękujemy

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko dziękuje Radzie Gminy Kościelisko za przyjęcie uchwałą Strategii budowania i promocji marki turystycznej gminy Kościelisko. Prace nad Strategią trwały 14 miesięcy.  

Wielu osobom należą się podziękowania z imienia i nazwiska.

Kierujemy je do Emilii Glisty, która społecznie projekt napisała i cały czas merytorycznie wspierała jego realizację.

Bardzo dziękujemy Wójtowi Bohdanowi Pitoniowi za przystąpienie Urzędu Gminy do partnerstwa w projekcie  i wsparcie go swoim autorytetem.

Najwięcej czasu poświęcili i najbardziej zaangażowali się w tworzenie strategii członkowie zespołów roboczych. Są to w kolejności alfabetycznej:

 

Paulina Bobak
Artur Bukowski
Anna Broczkowska
Maciej Curlej
Edyta Długosz-Jankowska
Anna Fidermak
Anna Firas
Emilia Glista
Jolanta Glista
Marek Górecki
Paweł Jankowski
Mariusz Koperski
Małgorzata Korab-Pańszczyk
Roman Krupa
Małgorzata Lizoń-Gąsienica
Anna Nowobilska
Halina Olejniczak
Sebastian Pitoń
Danuta Pyziak
Michał Sroka
Marcin Szkodziński

 

Bardzo nam pomógł w początkowej fazie projektu, jako wolontariusz, ankietując turystów, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy - Andrzej Słodyczka. Dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, pracownikom Urzędu Gminy Kościelisko za udział w konsultacjach społecznych, tj. wypełnianie ankiet, uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych.

Zarząd dziękuje członkom Stowarzyszenia za pomoc w realizacji poszczególnych zadań na wszystkich etapach projektu oraz Mateuszowi Łękawskiemu za sprawne koordynowanie  prac w projekcie.

Pragniemy bardzo  podziękować  wszystkim sygnatariuszom Partnerstwa na rzecz Marki Kościelisko  za  życzliwe jej przyjęcie, zainteresowanie efektami wielomiesięcznej pracy mieszkańców gminy  oraz wyrazić nadzieję, że wspólnymi siłami uda się stworzyć niepowtarzalną markę turystyczną gminy Kościelisko. 


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.