Podsumowanie konsultacji

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu

Prace nad projektem „Strategii budowania i promocji marki turystycznej Gminy Kościelisko” realizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w gminie Kościelsko, przy licznym udziale mieszkańców gminy, osiągnęły kolejny ważny punkt. Zakończono konsultacje społeczne projektu. W ramach konsultacji odbyły się  spotkania, uczestnicy których mogli zapoznać się szczegółowo z założeniami projektu, przedyskutować  je i zaproponować swoje rozwiązania. Spotkania z poszczególnymi grupami zawodowymi: kwaterodawcami, restauratormi, pracownikami Urzędu Gminy i gminnych instytucji, innymi usługodawcami zwiazanymi z turystyką, przedstawicielami organizacji pozarządowych, młodzieżą skupione były na wizji i sposobach promocji gminy w perspektywie tych grup. Dyskusje były bardzo ożywione i wypracowano wiele interesujacych koncepcji, które zapewne zostaną włączone do do ostatecznej wersji dokumentu. Innych mieszkańców gminy prosiliśmy o wyrażenie swojej opinii i przekazanie własnych pomysłów w ankiecie. Zebrane informacje pozwolą na opracowanie planu konkretnych działań pozwalajacych zrealizować wizję gminy Kościelisko jako miejsca cenionego za wysoką jakość usług turystycznych. Plan będzie częścią Strategii.  


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.