Wizji rozwoju gminy

Ostatnie spotkanie grupy roboczej projektu "Partnerstwo na rzecz marki Kościelisko" dotyczyło wizji rozwoju gminy.

Zostały również dokończone tematy z poprzedniego spotkania, które odbyło się w Domu Ludowym w Kościelisku. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.