Spotkanie grup roboczych

Spotkanie grup roboczych 

Dwa tygodnie temu odbyło się spotkanie zespołów roboczych z projektu "Partnerstwo na rzecz marki Kościelisko". 
Nasze zespoły przedstawiły podsumowanie swojej pracy. Zaprezentowano je jako odczyt, wykresy, tabelki itp.

 
 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.