Partnerstwo na rzecz marki Kościelisko

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko w partnerstwie z Urzędem Gminy Kościelisko realizuje projekt „Partnerstwo na rzecz marki Kościelisko”. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Celem projektu jest opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Marki Turystycznej Kościeliska. Minimum 20 osobowa grupa mieszkańców naszej Gminy razem z ekspertami zewnętrznymi będzie miała za zadanie wskazanie, czym Gmina Kościelisko może się pochwalić i co warto promować, aby zwiększyć zainteresowanie turystów. Opracują też Oni wspólnie, plan jej wdrażania, ze wskazaniem konkretnych pomysłów, narzędzi czy źródeł finansowania. Strategia zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym, zarówno na organizowanych spotkaniach, jak i z wykorzystaniem elektronicznych form konsultacji.

Trwałym efektem będzie zawiązanie formalnego międzysektorowego partnerstwa (NGO, biznes, administracja) na rzecz realizacji celów strategii. Podmioty, które przystąpią do partnerstwa będą odpowiedzialne za realizację poszczególnych zapisów Strategii i planu działań. Ostateczna wersja Strategii Rozwoju i Promocji Marki Turystycznej Kościeliska zostanie przedstawiona radnym Rady Gminy Kościelisko, których będziemy przekonywać do jej oficjalnego przyjęcia uchwałą. Po zakończeniu projektu, co 2 lata będzie realizowany monitoring postępów we wdrażaniu Strategii, prowadzony przez zespół, który zostanie wyłoniony i przygotowany do pracy w trakcie projektu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatora projektu:
Mateusz Łękawski, tel. 661560871, mail: mateuszlekawski@gmail.com

Zapraszamy Państwa na spotkanie inaugurujące projekt, które odbędzie się w dniu 12 maja 2015 r o godzinie 17:00, w Domu Ludowym w Kościelisku, ul. Chotarz 453.


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.