Zagi, Feniks i Szarotki

Kolejny z interesujących koncertów w Kościelisku!


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.