Wieczór Karpacki w Kościelisku

Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej zaprasza


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.