Góralskie Słodkości 2016

Konkurs ciast 

W sobotę 9 lipca 2016 zapraszamy do Domu Ludowego w Kościelisku. W imieniu Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelisku oraz wszystkich naszych członkiń, mamy przyjemność zaprosić Państwa na coroczny konkurs ciast! W tym roku gościem specjalnym imprezy będzie nasza honorowa członkini KGW - jedna z najlepszych polskich pisarek współczesnych: pani Katarzyna Grochola. Wieczór umili nam nie tylko kapela góralska ale także recital naszej podhalańskiej, uzdolnionej wokalistki: Basi Gąsienica Giewont. Rozpoczęcie godz. 17.00. Regulamin dla uczestników poniżej.

REGULAMIN konkursu ciast "Góralskie Słodkości 2016”

 

1. Organizator konkursu:
Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisku.
Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Kościelisko, w ramach Programu “Aktywne gospodynie w Gminie Kościelisko”. Współorganizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku.
2. Data i miejsce konkursu:
09.07.2016, godz.17.00, w Domu Ludowym w Kościelisku, ul. Chotarz 453.
3. Cele konkursu:
- kultywowanie i upowszechnianie tradycji sporządzania oraz przygotowania wypieku ciast;
- prezentacja i degustacja najlepszych i najsmaczniejszych wypieków ciast w Gminie Kościelisko i okolic;
- wymiana doświadczeń oraz integracja lokalnej społeczności.
4. Przedmiot konkursu:
W konkursie będą oceniane ciasta w trzech głównych kategoriach:
- ciasta drożdżowe,
- ciasta kruche,
- ciasta z masą tortową.
5. Warunki uczestnictwa:
- przedmiotem konkursu mogą być ciasta przygotowane przez wszystkie osoby, które wyraziły chęć udziału w konkursie „Góralskie słodkości 2016”;
- każdy z uczestników może przygotować do konkursu najwyżej 2 ciasta łącznie we wszystkich 3 kategoriach ( np. 1 ciasto z kategorii ciast drożdżowych i 1 ciasto z kategorii ciast kruchych);
- liczba uczestników jest nieograniczona;
- ciasta zgłoszone do konkursu należy dostarczyć do godziny 16:00 w dniu 09.07.2015r., w Domu Ludowym w Kościelisku, ul. Chotarz 453.
- każde z ciast oznaczone będzie numerem, a nazwisko osoby je zgłaszającej będzie osobno umieszczone na liście uczestników konkursu;
- Jury konkursu dokona oceny ciast w każdej z trzech kategorii, przyznając punkty każdemu z wypieków, od 1 do 5-u punktów, gdzie ocena 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 oznacza notę najwyższą. Po zsumowaniu wszystkich punktów przyznanych przez Jury konkursu, zostanie wyłoniony zwycięzca w określonej kategorii;
- w każdej z trzech kategorii zostaną przyznane 3 wyróżnienia;
- w przypadku remisu w danej kategorii bądź kwestii spornych, decydujący głos w będzie miał Przewodnicząca/-y Jury konkursu, wybrana/-y przez Jury w dniu konkursu.
6. Jury konkursu:
Wypieki oceni Jury, w minimum 9-osobowym składzie ( łącznie z Przewodniczącą/-ym):
a) Ciasta drożdżowe:
- 3 osoby oceniające;
b) Ciasta kruche:
- 3 osoby oceniające;
c) Ciasta z masą tortową:
- 3 osoby oceniające.
7. Kryteria oceny:
Jury dokona wyboru najlepszego wypieku ciasta, biorąc pod uwagę smak oraz wygląd wypieku.
8. Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody:
- 3 nagrody główne za I, II i III miejsce w kategorii „Ciasta drożdżowe”;
- 3 nagrody główne za I, II i III miejsce w kategorii „Ciasta kruche”;
- 3 nagrody główne za I, II i III miejsce w kategorii „Ciasta z masą tortową”;
- 3 wyróżnienia w każdej z 3 kategorii;
- 1 nagrodę za najzabawniejszą nazwę ciasta, spośród wszystkich zgłoszonych ciast konkursowych;
- oraz nagrodę PUBLICZNOŚCI, pod nazwą „Królowa Wypieków 2016”, wybieraną drogą losowania, w trakcie dnia konkursowego.
9. Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia ciast należy dokonać pod numerem telefonicznym 668 275 830 ( p. Jagoda Jabłońska) do dnia 09.07.2015r., do godz. 16.00 lub dostarczając ciasta konkursowe do godziny 16.00 do Domu Ludowego w Kościelisku, ul. Chotarz 453.
10. Inne istotne informacje:
- organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. Uczestnictwo w konkursie wiąże się jednocześnie ze zgodą tych osób na przetwarzanie danych osobowych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie ewaluacji przez Gminę Kościelisko;
- poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w Regulaminie;
- Regulamin konkursu jest udostępniony na stronie internetowej:
Facebook_koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisku
www.koscielisko.com.pl
www.koscieliska.pl
oraz w cukierni „Samanta” i sklepie „Majsterek” w Kościelisku, ul. Nędzy-Kubińca
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 668 275 830 ( p. Jagoda Jabłońska).

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.