Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.