Ruszył projekt „ Partnerstwo na rzecz marki Kościelisko”

Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się 12 maja bieżącego roku w Domu Ludowym w Kościelisku.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko. Partnerem stowarzyszenia jest Gmina Kościelisko.

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele stowarzyszenia, władze Gminy Kościelisko z wójtem Bohdanem Pitoniem na czele. Liczne stawili się również mieszkańcy wszystkich wsi naszej Gminy, Kościeliska, Witowa i Dzianisza. Główne cele programu przedstawili: koordynator Mateusz Łękawski, inicjatorka projektu Emilia Glista oraz prezes stowarzyszenia Halina Olejniczak.

Mieszkańcy żywo reagowali na przedstawione propozycje, zadając wiele pytań. Cele projektu skomentował także w swoim wystąpieniu wójt Gminy Kościelisko. Spotkanie  zainaugurowało projekt, który trwać będzie do kwietnia 2016 roku i którego głównym celem jest stworzenie strategii promocji Gminy Kościelisko. 


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.