Do wszystkich członków Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie na dzień 11.05.2015  godzina 18.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko.

Kościelisko 11-05-2015

Do wszystkich członków Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 11 05 2015  na godzinę 18 ,00 w Urząd Gminy Kościelisko 

WALNE SPRAWOZDAWCZE  ZEBRANIE CZŁONKÓW                                           

Temat Walnego Zebrania - proponowany porządek

1. Przywitanie obecnych
2. Stwierdzenie Quorum
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku spotkania
4. Wybór przewodniczącego i protokolanta.( głosowanie )
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu. Curlej
6. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Olejniczak
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Górecki
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Udzielenie absolutorium. członkowie
10. Zmiany Statutu dyskusja i głosowanie  Curlej
11. Podjęcie Uchwały na wniosek Zarządu o przyjęciu członka honorowego , Olejniczak
12. Dyskusja na temat tras biegowych na sezon 2015/2016
13. Dyskusja na temat organizacji kolejnych zawodów – imprez
14. Dyskusja na temat dalszej działalności Stowarzyszenia .
15. Dyskusja na temat projektu Partnerstwo na Rzecz marki Kościelisko ,Łękawski
16. Wolne wnioski ( nowe inicjatywy)
17. Podjęcie ewentualnych uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków
18. Zakończenie Spotkania.

Bardzo prosimy o przybycie


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.