Oświadczenie uczestnika i zasady bezpieczeństwa

 Prosimy  uczestmików Pucharu Kościeliska o zapoznanie się z treścią oświadczenia do podpisu i zasadami bezpieczeństwa w związku z SARS-COV-2.

oświadczenie: tutaj


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.