Podziękowania - 6 Walenynkowy Bieg...

Stowarzyszenie dziękuje za udział i pomoc w przeprowadzeniu zawodów.

Podziękowania: tutaj


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.