Wyniki VII BNW

Rywalizacja była zacieta.

Wyniki: tutaj


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.